Leyfisveitingar hjá Matvælaeftirliti

Matvælaeftirlitið gefur út starfsleyfi til fyrirtækja sem framleiða og/eða dreifa matvælum samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, en einnig til veitinga- og gististaða samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Athygli er vakin á því að ef ætlunin er að reka gististað eða veitingastað þarf einnig að sækja um rekstrarleyfi til Sýslumannsins á Suðurnesjum.

 

Hvaða leyfi þarf ég?
Fyrirtæki / starfsemi Starfsleyfi
Heilbrigðis-
eftirlits
Suðurnesja
Rekstrarleyfi
sýslumanns
Skráningarskylda /
tilkynningarskylda
Torg- og
götusöluleyfi
Veitingastaðir (þ.m.t. veitingahús,
skyndibitastaðir, krár, kaffihús,
samkomusalir og veisluþjónusta)

X

X (aðeins veitinga-
staðir með áfengis-
veitingar í flokki II
og III)
Gististaðir (þ.m.t. hótel, gistiheimili,
heimagisting, íbúðagisting)

X (ekki
heimagisting)

X (ekki
heimagisting)

Heimagisting
(hámark 90 dagar á
hverju almanaksári)

Matvöruverslanir

X

Heildverslun með matvæli

X

Framleiðsla matvæla (þ.m.t. pökkun)

X

Mötuneyti

X

Flutninga- og dreifingamiðstöðvar
með matvæli

X

Söluturnar (sjoppur)

X

Vatnsveitur

X

Matsöluvagnar

X

X
Sölubásar / matvælamarkaðir

X

X
Framleiðendur og/eða innflytjendur
matvælasnertiefna

X

Framleiðendur

X (ræktun, pökkun og
önnur vinnsla)

X (aðeins ræktun)

Hvernig er sótt um starfsleyfi?

Sækja skal um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja áður en starfsemi hefst. Umsóknareyðublað er að finna hér á heimasíðunni: “Umsókn um starfsleyfi

Í hve langan tíma gilda starfsleyfin?

Almennt gilda starfsleyfi í 12 ár. Árlega gerir Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja eftirlitsáætlun og allt eftir starfssemi er farið í eftirlit í öll eftirlitsskyld fyrirtæki einu sinni á ári eða annað hvert ár og er ástand þeirra þá metið. Starfsleyfi og/eða rekstrarleyfi fyrirtækja eru alltaf til endurskoðunar.

Kjötvinnslur, mjólkurbú og fiskvinnslur

Almennt eru kjötvinnslur, mjólkurbú og fiskvinnslur undir matvælaeftirliti Matvælastofnunar. Öllum fyrirspurnum um þessi fyrirtæki skal beint til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfossi. Sími 530 4800. www.mast.is.

Heilbrigðiseftirlitið er þó með eftirlit á fiskvinnslum, þ.e. mengunarþætti vinnslanna, sbr. rgl. 550/2018

Hvað kosta starfsleyfin?

Sjá gildandi gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja.

Umsagnir/um-hes/ vegna rekstrarleyfa

Matvælaeftirlitið veitir umsagnir til sýslumannsins á Suðurnesjum vegna útgáfu rekstrarleyfis til veitingastaða og gististaða skv. lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
Leyfadeild sýslumannsins á Suðurnesjum, sími 458 2200, veitir allar nánari upplýsingar um rekstrarleyfi.

Tilkynningaskyld fyrirtæki

Framleiðendur og/eða innflytjendur efna og hluta í snertingu við matvæli skulu tilkynna Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja um starfsemi sína. Efni og hlutir eru allar umbúðir, ílát, áhöld, tækjabúnaður, borðbúnaður og öll efni sem slíkir hlutir eru samsettir úr og geta komist í snertingu við matvæli. Ef framleiðendur og/eða innflytjendur efna og hluta í snertingu við matvæli, dreifa matvælum, eru fyrirtækin starfsleyfisskyld.

Nánari upplýsingar um efni og hluti í snertingu við matvæli er að finna á vefsíðu Matvælastofnunar. Þar má einnig finna lög og reglur um þennan málaflokk.

Eyðublað til að tilkynna Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja um starfsemi frumframleiðenda og fyrirtækja sem eingöngu eru með efni og hluti í snertingu við matvæli er í vinnslu.

Greiða þarf fyrir eftirlit heilbrigðisfulltrúa samkvæmt gildandi gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Vinsamlega hafðu samband við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, hes(hjá)hes.is, hafirðu ábendingu eða fyrirspurn.