Leyfisveitingar hjá mengunarvarnareftirliti

Starfsleyfi

Mengunarvarnareftirlitið sér um útgáfu starfsleyfa til fyrirtækja í atvinnurekstri sem getur haft í för með sér mengun og til fyrirtækja og stofnana sem veita almenningi þjónustu samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Rekstraraðila ber að sækja um starfsleyfi til Heilbrigðisnefndar Suðurnesja áður en starfsemi hefst.

Tímabundinn atvinnurekstur er talinn upp í X viðauka með reglugerð 550/2018 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, með síðari breytingum. Þar er meðal annars átt við niðurrif húsa og annarra bygginga, vinnubúðir, flugeldasýningar og brennur.

Vakin er athygli á því að óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi án starfsleyfis og að upplýsingar og gögn sem getir er í 6. gr. reglugerðar 550/2018 er forsenda fyrir útgáfu starfsleyfis.