Umhverfi

Upplýsingar og umsóknir

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hefur eftirlit með mengunarvörnum í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Undir eftirlitið fellur starfsemi sem getur haft mengun í för með sér.

Sækja ber um starfsleyfi til embættisins á sérstöku eyðublaði.

Umhverfisstofnun heldur úti fræðsluvef um mengunarvarnir.

Hér má nálgast má upplýsingar um lög og reglugerðir á umhverfissviði.

Ýmis starfsleyfi: